dinsdag 7 februari 2012

GESCHIKT VOOR VERFILMING!!!                                                       
OPEN BRIEF
Geachte lezer,
Graag wend ik mij tot u met het verzoek te willen reageren op mijn opmerkingen of vragen:
In de loop van de voorbijgaande jaren heb ik regelmatig geschreven als hobby:
Ik verzamelde autobiografische notities:
Over mijn jeugd, mijn familie,mijn schooltijd, mijn vakanties, mijn studietijd (pedagogiek) en mijn leraarschap tot mijn pensioen met vooral bijdragen aan de schoolkrant,waar ik regelmatig voor schreef. 
Ik heb alles, dat ik schreef, opgeslagen in de computer en inmiddels heb ik ook werk geplaatst op het web-log.nl.
Graag zou ik een uitgever vinden die mijn werk wil uitgeven. Aan welke eisen moet mijn werk voldoen. 
Graag ontvang ik informatie over mogelijkheden die een uitgever mij wil en kan bieden. 
Welk werk en hoeveel werk wilt een uitgever ontvangen om te kunnen beoordelen.
Of is het misschien verstandig  mijn werk in eigen beheer uit te geven (op welke wijze?)
Mijn belangrijkste gegevens zijn:
Jan Thijs de Haan 
Geboren 7 mei l944
Vader Jan de Haan (journalist, schrijver kinderboeken)
Moeder  - Grietje Dragstra (huisvrouw)
Geboren - Sneek
Opgegroeid - Groningen
School - Eerste christelijke HBS (17 jaar) - Kweekschool met de bijbel (21jaar)
Studie - Pedagiek in Groningen (kandidaats) (25 jaar)
Leraar - MAVO in Noordhorn en Lauwerscollege in Grijpskerk (Nederlands, maatschappijleer) (van 25 tot 62)
Pensioen - sinds 62 jaar
Bezigheden momenteel - Schilderen, tuinieren en
schrijven.
Graag wil ik schrijven het scenario van mijn vaders boek 't Geweld onttogen (uitgever Jan Haan - Groningen). 
Het is altijd mijn wens geweest, dat dit boek zal worden verfilmd. 
Het boek maakte op mij de indruk te zijn geschreven met het doel op den duur te worden verfilmd.
Ik liet als leraar in klas 1 klassikaal lezen van  Jan Terlouws boek Oorlogswinter. 
Ik vond dat minstens even goed als dat van mijn vader 't Geweld onttogen.
Het verhaal van Jan Terlouw werd verfilmd  onlangs
(eerder ook verfilmd als T.V.-serie) 
Volgens mij heeft mijn vader toch wel  recht op een verfilming van zijn 't Geweld onttogen. 
Aanvankelijk heeft hij het geschreven in het Fries: FEN BÜGJEN FRJEMD (Utjowerij Koster- Snits-1945)
Het boek werd later vertaald in het Nederlands.
Misschien heeft de Frysk Omrop belangstelling bij verfilming (met Nederlandse ondertiteling)
Misschien is er een Friese cineast die zijn tanden er in wil zetten.
Jan de Haan werd op 14 maart 1904 te Boornbergum (Fr.) geboren. 
Na de lagere school kwam hij in de tweede klas de Christelijke Kweekschool te Sneek terecht, die hij in 1924 als jong onderwijzer verliet. 
Bij gebrek aan werk solliciteerde hij bij de redactie van het Friesch Dagblad in Sneek. 
Op een briefkaart werd hem meegedeeld dat hij kon komen: tegen een salaris van f 10,- per week. 
Op het kantoor in Sneek werd hij bij gebrek aan mankracht meteen voor de volle honderd procent ingezet.
In 1941 hield het Friesch Dagblad op te verschijnen: de redactie en de directie wilden zich niet neerleggen bij de bevelen van de Duitse Presserat. Baas de Haan zat dientengevolge zonder werk en ging er dus een boekhouddiploma bijhalen. 
Die studie samen met administratief werk voor de Gereformeerde Kerk waarvan hij lid was liet hem toch nog vrije tijd. 
In deze donkere oorlogsjaren was het dat zijn eerste historische kinderboeken ontstonden: 
Fen bügjen frjemd. 
De tendens van het manuscript was wel zo opstandig, dat zijn vrouw het veiligheidshalve verborg in de bergruimte onder haar naaimachine. Na de oorlog werd het boek uitgegeven. 
Later volgden nog meer titels in hetzelfde genre.
Na de oorlog vertrok Jan de Haan naar Groningen, waar uitgever Jan Haan De Nieuwe Provinciale Groninger Courant opnieuw deed verschijnen.
Daar werd Jan de Haan  tot Baas de Haan. Vijfentwintig jaar lief en leed heeft hij met deze krant gedeeld, eerst als chef-redacteur later als hoofdredacteur, totdat de krant in 1965 opging in het dagblad Trouw.
Tot  1972 is Baas de Haan chef-redacteur van de Noord - editie van Trouw.
Jan de Haan stierf op 18 augustus 1978  in Groningen
http://www.achterderug.nl/ 
(zondagsschoolboekjes- kies auteur uit lijst- jan de haan)
Kunt u mij helpen aan adviezen, tips, ingewijde personen , raadgevers, geïnteresseerde uitgevers en regisseurs, cineasten, enz.
Verbreid mijn Open brief
Hoogachtend
Jan Thijs de Haan
Langestraat 3
PE 9804
Noordhorn
E- mail: janthijsdehaan@gmail.com
N.B.
Wat is er sinds deze tijd nog gebeurd? 
Een oud- leerling hielp mij aan het e-mailadres van de filmmaker Steven de Jong. 
Hij maakte net in die tijd De hel van 63. 
Hij beloofde mij, dat zodra hij deze film klaar had, hij het boek 't Geweld onttogen zou lezen. 
Ik probeerde voor hem het boek op het internet te zetten en elke week gaf ik hem een hoofdstuk van 't Geweld onttogen.
Bij de presentatie van De hel van 63 meldde hij ,dat hij de komende jaren nog vijf films kon maken, waarvan de eerstkomende was  een film over het leven van Mary Servaas. 
Sinds die tijd heb ik niets meer gehoord van Steven de Jong. 
Ik zag op de T.V. Steven de Jongs Snuf de hond en de Scheepsjongen van de Bontekoe. 
Inderdaad ik nam hem serieus als een kandidaat om 't Geweld onttogen te verfilmen. 
Tenslotte heeft mijn vader gewerkt als journalist met de schrijver Jongeling bij de zelfde krant De nieuwe  Provinciale Groninger Courant van Jan Haan, de uitgever. 
Jongeling vertrok naar de Tweede Kamer. 
Beide schrijvers vond ik erg goed. 
Met andere woorden, als Steven de Jong de boeken van Jongeling uitkoos om te verfilmen, dan kunnen de boeken van Jan de Haan datzelfde lot ondergaan. Soms denk ik wel eens, dat de tijd nog niet rijp is. 
Steven de Jong moet misschien meer ervaring hebben, voordat hij begint met de verfilming  van 't Geweld onttogen.
Op de eerste kerstdag 2010 zag ik voor het eerst de film Oorlogswinter. 
Als leraar (Nederlands) las ik met de eerste klas het boek van Terlouw Oorlogswinter, met veel plezier. 
Dus ik vond een verfilming terecht.
Bovendien vond Terlouw zelf de verfilming goed. 
Dus ik dacht, dat zit wel snor. 
Als deze film op de tv komt, dan bekijk ik hem wel even.
Wat een afknapper. 
Voor wie het boek goed heeft gelezen, ontdekt allemaal veranderingen, die over komen als een verkrachting. 
Wat mis ik in de film?:
Joghem op het dak, die gered wordt door een Duitse soldaat.
De reactie van Michiel en Erica op de terechtstelling van hun vader.
De twee joden Kleerkoper, die verzeild raken bij de familie van Beusekom die door Michiel over de Ijssel als vrouwen verkleed. worden overgezet met de tilbury van de freule.
De terechtstelling van de freule door de Duitsers.
De terechtstelling van oom Ben van Hierden in een eenmansputje.
Zo kan ik verder gaan.
Welke veranderingen van het boek ten behoeve voor de film:
Hoe komt de piloot Jack over de Ijssel : 
Als een aap slingert hij onder de brug. 
Niemand ontdekt het, maar wie staat aan de kant met een verrekijker en ziet de hele goocheltruc van piloot Jack: MICHIEL
Michiel moet regelmatig naar het bos om Jack eten te brengen en verzorgen.
Je ziet Michiel steeds maar op de fiets. 
Dat werd wat eentonig. 
Dan heeft de regisseur de geniale inval. 
Hij kan ook wel te paard gaan, zo af en toe.
Dus ik dacht als kijker:
Michiel zal wel ook te paard gaan om zijn vader te redden van de Duitsers, die op het punt staan hem terecht te stellen. 
(maar dat is de wens van de kijker zelf, want alles kon in deze film)
De gedachte die bij me direct boven komt is,  dat Terlouw het prima vindt, dat de film het niveau van zijn boek echt niet bij lange na haalt. 
Maar is het diep in zijn hart geen goede verfilming???
Welnu, zal dat ook gebeuren met het boek van mijn vader 't Geweld onttogen. Heb ik recht op een goede verfilming?????
Ja, maar is er een goede filmmaker, die wel tijd heeft????

Uit: DAGBLAD VAN HET NOORDEN
KONING VAN KATOREN:
Het boek was toch weer beter.
In de nacht dat Stach wordt geboren niet alleen zijn ouders, maar ook de geliefde koning van het fantasieland Kator.
Na de enerverend in beeld gebrachte proloog zien we hoe de jongen opgroeit bij zijn oom.
De troon blijft ondertussen leeg omdat autoritaire ministers de macht grijpen.
Als hij zeventien jaar oud is, meldt Stach zich bij een loket"hij wil weten hij koning mpet worden.
Na enkele anusante schermutselingen met de bureaucratie melden de ministers hem dat de trppn voor hem is, als hij een reeks moeilijke opdrachten uitvoert.
In het bekroonde boek van Koning van Katoren van Jan Terlouws kreeg Stach zeven beproevingen voorgelgd door een wrede bonusopdracht.
In de verfilming van Ben Sombogaart (Kruistocht in Spijkerbroek) heeft Stach nog maar vijf klussen te klaren.......
Vooral de ontknoping van iedere episode komt nogal uit de lucht vallen.........
Dat zou minder erg zijn als de kijker maar kon meeleven met de avonturen van Stach.
Zoals in het boek wel nadrukkelijk het geval is.
Hoe prachtig de film er ook uitziet, op alle andere fronten is Terlouws boek superieur.
(Frits de Jong)
KONING VAN KATORENEEN BOEK DAT HET VERFILMEN WAARD IS
De film van het boek OORLOGSWINTER van Jan Terlouw werd een kassucces.
Het kinderboek "T GEWELD ONTTOGEN van Jan de Haan (1904- 1978) over de Tweede Wereldoorlog in het Noorden is in potentie een even grote kaskraker.
Vindt Jan Thijs de Haan uit Noordhorn, zoon van de schrijver. 
Zijn echtgenote Heleen legt uit.

(Door Maaike Trimbach)

Wie was Jan de Haan?

"Mijn schoonvader was journalist en kinderboekenschrijver.
Hij was eigenlijk onderwijzer, maar solliciteerde bij het FRIESCH DAGBLAD.
Dat stopte in 1941 onder de vezetting.
Mijn schoonvader stak zijn tijd vervolgens aan een studie boekhouden en de gereformeerde kerk.
Daarnaast schreef hij het historische kinderboek "FEN BÛGJEN FRJEMD" ,dat later in het Nederlands is vertaald als "T GEWELD ONTTOGEN".

En dat boek ging over de oorlog?
"Ja. 
Er was in het manuscript zoveel verzet tegen de nazi's verwerkt, dat mijn schoonmoeder het veiliger vond het te verstoppen in de bergruimte onder haar naaimachine. 
Na de oorlog is het pas uitgegeven".

Maar niet in Friesland.
"Eerst wel, door Uitgeverij Koster in Sneek.
Later verhuisden mijn schoonouders naar Groningen.
Jan Haan- zonder 'de'-bracht daar De Nieuwe Provinciale Groninger Courant uit.
Mijn schoonvader werd daar chef'redacteuren nadat de krant opging in dagblad TROUW was hij van 1965 tot 1972 chef van de noord- editie van TROUW.
In die tijd heeft Haan waarschijnlijk ook de Nederlandse van "'t Geweld onttogen" uitgebracht".

En daarom is uw man op zoek naar twee dingen.
"Ja, hij is gepensioneerd onderwijzer en las klassikaal Oorlogswinter.
Hij vindt het terecht, dat het verfilmd is en denkt, dat het boek van zijn vader van zijn vader van hetzelfde niveau is.
Het liefst schrijft hij zelf het scenario.
Hij zoekt mensen die hem wel adviseren en wil weten hoe het zit met de rechten van het boek.
De uitgeverij Koster in Sneek en uitgeverij Jan Haan bestaan niet meer.
We weten niet nu de rechten heeft".

Raadgevers, regisseurs, cineasten, scenarioschrijvers en anderen die belangstelling hebben voor "'t Geweld Onttogen" kunnen mailen naar janthijsdehaan@gmail.com
ook wie meer weet over de rechten van het boek kan een mail sturen.
JAN FOLKERTS DE HAANGeen opmerkingen:

Een reactie posten